Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Publikacją oryginalnego kalendarza na rok 2015 zakończyliśmy realizację operacji „W glinie zaklęte - warsztaty ceramiki dla dzieci i młodzieży z gmin Pruszcz Gdański i Pszczółki, czyli poszukiwanie figuratywnych symboli, identyfikujących i promujących miejscowości obszaru LGD Trzy Krajobrazy”.

Dwunastostronicowy kalendarz ozdobiły plenerowe fotografie wykonane na terenie gminy Pruszcz Gdański i zdjęcia rzeźb wykonanych przez dzieci w wiejskich świetlicach podczas warsztatów ceramiki dofinansowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W bezpłatnych zajęciach zorganizowanych na terenie LGD Trzy Krajobrazy w 12 miejscowościach w gminie Pruszcz Gdański i w Różynach (gm. Pszczółki) uczestniczyło w sumie 191 dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów powstały rzeźby w glinie, przedstawiające wyobrażenia młodych artystów na temat symboli najlepiej wyrażających specyfikę bądź charakter miejscowości, w których mieszkają twórcy.

Następnie rzeźby zostały wypalone, pomalowane kolorowymi szkliwami i ponownie wypalone w specjalnym piecu do ceramiki - w pracowni plastycznej OKSiBP w Cieplewie. Na koniec wybrane najciekawsze prace zostały sfotografowane i wykorzystane jako ilustracje do kalendarza na rok 2015.

CERAMIKA-BOGATKA1
CERAMIKA-BOGATKA2
CERAMIKA-BOGATKA3
CERAMIKA-CIEPLEWO
CERAMIKA-JAGATOWO1
CERAMIKA-JAGATOWO2
CERAMIKA-JAGATOWO3
CERAMIKA-JAGATOWO4
CERAMIKA-JAGATOWO5
CERAMIKA-JUSZKOWO1
CERAMIKA-JUSZKOWO3
CERAMIKA-JUSZKOWO4
CERAMIKA-JUSZKOWO5
CERAMIKA-ROKITNICA1
CERAMIKA LEDOWO1
CERAMIKA LEDOWO2
CERAMIKA LEDOWO5
CERAMIKA LEDOWO6
CERAMIKA LEDOWO7
CERAMIKA LEGOWO
CERAMIKA ZUKCZYN

  1510617_1033186010030616_3475436092487387498_n


srfrab