Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Grafika ilustracyjna z logotypami Dyskusyjnego Klubu Książki, Instytutu Książki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Kultura Tutaj

„Mężczyzna miał poglądy – kobieta nadal tylko widzimisię, odpowiednikiem jego silnej woli był jej babski upór, a jego przezorności – jej wyrachowanie, a w sytuacjach, w których mężczyznę zwano taktykiem, kobieta pozostawała intrygantką”.

Autorką tych słów jest Wisława Szymborska – polska eseistka, poetka, krytyczka, felietonistka. W przytoczonym fragmencie upomina się o uznanie równości kobiet we współczesnym świecie, ale niewątpliwie była również romantyczką „Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy”.

Twórczość Szymborskiej znana jest na całym świecie, jej książki zostały przetłumaczone na 42 języki. Została zauważona podczas wielu konkursów. Wielokrotnie nagradzana, w 1996 roku otrzymała również Nagrodę Nobla. W uzasadnieniu przyznania poetce nagrody Komitet Noblowski napisał: „za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości”.

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma...”, ale też: „Nie męcz aptek i lekarza, sam znajdź drogę do cmentarza” – w twórczości Szymborskiej każdy znajdzie coś dla siebie. Filozoficzne wywody, błyskotliwe eseje, żartobliwe wierszyki, limeryki, lepieje, altruitki – humor, żart, krótka forma mogą być skutecznym sposobem przemycania ważnych życiowych mądrości. Szymborska jest w tym niekwestionowaną mistrzynią. Jest, bo trudno o poetce powiedzieć, że jej nie ma.

W styczniu, podczas spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, będziemy rozmawiać o twórczości Wisławy Szymborskiej - decyzją Senatu RP ogłoszonej jedną z patronek i patronów roku 2023. Każdy z uczestników sam wybiera utwory, które przedstawi na spotkaniu i o których porozmawiamy.

Zapraszamy w ostatni piątek stycznia (27.01) o godz. 18:30 do Mediateki w Straszynie. Dołączyć do spotkania może każdy, kto ma chęć posłuchać, podyskutować, pobyć w sympatycznej, inspirującej atmosferze. Wstęp wolny.

Program DKK dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.