Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Spotkania dyskusyjne w Mediatece odbywają się od początku jej istnienia. Pod koniec 2020 roku przeprowadziliśmy wśród dorosłych uczestników klubu ankietę, a na ostatnim spotkaniu przedyskutowaliśmy jej wyniki. Na pytanie o najciekawsze gatunki literackie do dyskusji użytkownicy wskazali: reportaż, literaturę popularnonaukową, biografie znanych osób, powieść historyczną.

Okazało się również, że część osób chętnie podjęłaby rozmowę dotyczącą utworów poetyckich oraz z gatunku fantastyki. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom uczestnicy umówili się wstępnie na spotkanie, w trakcie którego będziemy próbowali oderwać się od szkolnych doświadczeń związanych z analizą wierszy i popuścimy wodze fantazji, interpretując poezję w sposób indywidualny - w każdym przypadku właściwy!

Powstał również plan, aby jedno ze spotkań dotyczyło twórczości Stanisława Lema. Rok 2021 decyzją Sejmu RP został ogłoszony rokiem tego wybitnego pisarza, co stanowi pretekst do przypomnienia sobie jego twórczości.

Uczestnicy wykazali też chęć wspólnego wyjazdu na wybrane wydarzenie kulturalne: spektakl teatralny, wystawę, spacer z przewodnikiem po mniej znanych miejscach w Gdańsku czy spotkanie autorskie. Ciekawym pomysłem było również, aby umówić się na wspólne spotkanie z członkami klubu dyskusyjnego z innej biblioteki. Wszystkie nowe pomysły są możliwe do zrealizowania i taki mamy plan na ten rok! Uczestnicy, którzy wypełnili ankietę, zadeklarowali chęć dalszego uczestnictwa w DKK, co nas niezmiernie cieszy. Dotychczasowa działalność klubu została oceniona pozytywnie. Niezmiennie zapraszamy do dyskusji nowych uczestników.