Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Podejmujemy czytelnicze wyzwanie wspólnego czytania „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk. Każde zadanie podejmowane w grupie ma większą szansę powodzenia. Dlatego zapraszamy każdego, kto ma chęć przeczytania tego tytułu, a trudno mu się samemu do czytania tego przepastnego tomu zmobilizować.

Wspólne czytanie zakończymy spotkaniem dyskusyjnym, w trakcie którego odpowiemy na pojawiające się pytania i podzielimy się wrażeniami. Udział w spotkaniu oczywiście nie jest obowiązkowy.

„Życie tworzą wydarzenia, lecz dopiero wtedy, gdy potrafimy je zinterpretować, próbować zrozumieć i nadać im sens, zamieniają się one w doświadczenie. Wydarzenia są faktami, ale doświadczenie jest czymś niewyrażalnie innym. To ono, nie zaś wydarzenie, jest materią naszego życia. Doświadczenie jest faktem poddanym interpretacji i umieszczonym w pamięci. Odwołuje się także do pewnej podstawy, jaką mamy w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której potrafimy rozpiąć nasze własne życie i przyjrzeć mu się dokładnie”. Przytoczony fragment mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk można rozumieć nieco szerzej niż dosłownie i odnieść również do literatury, dzięki której przecież również doświadczamy wielu przeżyć, emocji, refleksji.

Ceniąc twórczość naszej noblistki Olgi Tokarczuk, ciesząc się z wciąż żywego zainteresowania naszych czytelników, proponujemy wspólne czytanie Ksiąg Jakubowych. W zaciszu domowym lub gdzieś w plenerze zanurzmy się w tę książkę, aby najpóźniej 16 października móc powiedzieć sobie „przeczytałam” lub „przeczytałem”. 16 października zorganizujemy dodatkowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych, na które zapraszamy wszystkich mających chęć porozmawiać o książce lub ogólnie o twórczości Tokarczuk. Nawet jeżeli ktoś niekoniecznie chce o książce rozmawiać, a chciałby ją razem z nami przeczytać, może do wydarzenia dołączyć, komentować, interpretować, dzielić się przemyśleniami lub ciekawymi linkami dotyczącymi twórczości autorki. W ten sposób możemy się wzajemnie inspirować.

To książka wymagająca, długa, wielowątkowa, pisana nieco archaicznym językiem. Wymaga uważnego czytania, ale z pewnością jest warta podjęcia tego wysiłku. „Księgi Jakubowe” są opowieścią o ludziach żyjących w XVIII-wiecznej Polsce, różnorodnej kulturowo i religijnie. To historia Jakuba Franka, który szukał tego, co w życiu najważniejsze. Szukał tego w każdej z religii, sięgając do źródeł, interpretując je od nowa i nadając im nowe znaczenie. Jakub był wciąż na drodze duchowych poszukiwań, co czasami doprowadzało do braku zrozumienia, samotności, izolacji. Miał zdolność postrzegania rzeczy z dużo szerszej perspektywy niż przeciętny człowiek.

Jakub Frank jest niewątpliwie fascynującą osobą, ale w książce znajdziemy kilka innych postaci, dzięki którym możemy zastanowić się nad wieloma sprawami. Historia Jakuba Franka zbiega się w Polsce z początkiem okresu oświecenia, w którym rozum stopniowo zastępuje wiarę. W Polsce w ruchu oświeceniowym znaczny udział mieli duchowni katoliccy. Wydaje się, że jedna z postaci powieści - ksiądz Benedykt Chmielowski, to przykład oświeconego księdza, który kocha książki i poszukuje ich, choćby po to, aby poznać i zrozumieć inne światy, kultury i religie.

Być może lektura tej książki spowoduje, że łatwiej będzie zrozumieć współczesną nam rzeczywistość. Są bowiem tematy uniwersalne. Czasy się zmieniają, ludzie niekoniecznie.
Dla chętnych czytelników mamy jeszcze kilka egzemplarzy do wypożyczenia.

Miejsce spotkania: Mediateka w Straszynie, termin: 16 października 2020 r.