Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem dyrektora OKSiBP, w związku ze szkoleniem pracownika, w okresie luty-marzec 2019 r. filia biblioteczna w Wiślinie będzie otwarta w skróconych godzinach wg. zmienionego grafiku. W pozostałe, niewymienione w nowym harmonogramie dni, biblioteka będzie czynna bez zmian.

LUTY: 

25.02 (poniedziałek) – 8:00-15:30
26.02 (wtorek) – 8:00-15:30

MARZEC: 

5. 03 (wtorek) – 8:00-15:30
6. 03 (środa) – 9:00-15:30
11.03 (poniedziałek) – 8:00-15:30
12.03 (wtorek) – 8:00-15:30
20.03 (środa) – 9:00-15:30
25.03 (poniedziałek) – 8:00-15:30
26.03 (wtorek) – 8:00-15:30