Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Pruszczu Gdańskim okazał się pomysł Mediateki w Straszynie, filii OKSiBP. Dzięki zdobytym funduszom ponad tysiąc uczniów szkół podstawowych z terenu gminy weźmie udział w projekcie promującym ekologiczne wytwarzanie prądu.

Mediateka w Straszynie, filia OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański, we wrześniu oraz październiku 2017 za zdobyte fundusze zrealizuje na terenie gminy projekt „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna”. W jego ramach uczniowie szkół podstawowych w Straszynie, Borkowie i Rotmance wezmą udział w zajęciach terenowych wzdłuż rzeki Raduni, poznając zasady działania elektrowni wodnych. Poza techniką ekologicznego wytwarzania prądu, uczniowie odkryją historię lokalną - w samym Straszynie znajdują się trzy elektrownie będące zabytkami techniki z pocz. XX wieku. Uzupełnieniem wycieczek i wykładów będą zajęcia praktyczne – nagrywanie i montaż filmów, konkurs ekologiczny, a także budowa modelu minielektrowni wodnej. Projekt zwieńczy planowany na koniec października Ekofestiwal dla uczniów oraz ich rodzin.

— Pomysł na projekt grantowy zrodził się naturalnie w związku ze znajdującymi się w okolicach Raduni starymi, w wielu przypadkach zabytkowymi, elektrowniami wodnymi. Naszym założeniem jest połączenie dwóch celów: podniesienie świadomości młodzieży szkolnej na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz promowanie lokalnej historii i walorów turystycznych regionu wśród mieszkańców — powiedziała Grażyna Goszczyńska z Mediateki w Straszynie, koordynatorka zwycięskiego projektu.

- Z radością wspieramy projekty, które budują świadomość ekologiczną mieszkańców. Gdy dzieje się to w oparciu o zasoby własne społeczności, takie jak lokalne atrakcje turystyczne, pozostaje takim inicjatywom tylko kibicować. Doskonałym przykładem takiego projektu jest nagrodzony przez nas wniosek „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna” - powiedział Dariusz Mikołajczyk, prezes Altvater Piła, fundatora grantu.

Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. W obradach jury z ramienia gminy Pruszcz Gdański udział wzięła wójt Magdalena Kołodziejczak.

 

ENERIS-Wrczenie-grantu1
ENERIS-Wrczenie-grantu2
ENERIS-Wrczenie-grantu3