Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zapraszamy organizacje pozarządowe, o których mowa w §3 załączonego Regulaminu, do udziału w otwartym konkursie ofert na najem powierzchni w budynku Mediateki w Straszynie, ul. Dworcowa 6a przeznaczonych na pracownię plastyczną oraz studio nagrań wraz z rozgłośnią radia internetowego.

Termin składania ofert: do 5 października 2016 r. do godz. 15:00.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie OKSiBP w Cieplewie, ul. Długa 20A lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu).

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy: mk@pruszczgdanski.pl

ZAŁĄCZNIKI:

  1. REGULAMIN KONKURSU
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (wersja edytowalna)
  3. KARTA OCENY FORMALNEJ
  4. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
  5. WZÓR UMOWY NAJMU
  6. PLAN POWIERZCHNI – RZUT PRZYZIEMIA
  7. PLAN POWIERZCHNI – RZUT PODDASZA