Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Mieszkańcy Juszkowa postanowili wesprzeć FOTEL! W czwartek, 27 czerwca, podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy wsi nad Radunią zatwierdzili nowy podział funduszu sołeckiego. Z pośród wielu potrzeb zgłaszanych sołtysowi znalazł się również zapis o przekazaniu kwoty 10 tysięcy złotych, jako dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej na dofinansowanie Festiwalu Objazdowych Teatrów Lalkowych FOTEL 2019!

- Bardzo się cieszę, że nasz festiwal jest doceniany przez juszkowian – mówi Grzegorz Cwaliński, dyrektor OKSiBP – To ważne abyśmy wspólnie realizowali ważne, unikatowe inicjatywy artystyczne, a do takich bez wątpienia należy FOTEL.

Środki przekazane przez sołectwo pozwolą zwiększyć liczbę spektakli kukiełkowych i marionetkowych w Juszkowie. Serdecznie dziękujemy!