Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie gminy Pruszcz Gdański w związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska. Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarządza się, co następuje:


§ 1. W związku z tragiczną śmiercią Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska, ogłasza się żałobę na terenie gminy Pruszcz Gdański w dniach 16-19 stycznia 2019 r. poprzez:
1) Opuszczenie do połowy masztu flagi państwowej oznaczonej kirem przed budynkiem Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, jednostek organizacyjnych Gminy Pruszcz Gdański oraz instytucji kultury Gminy Pruszcz Gdański,
2) Odwołanie gminnych imprez o charakterze rozrywkowym w dniach żałoby.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom jednostek, o których mowa w pkt. 1.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.