Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat 2014”, którego organizatorem jest OKSiR w Cieplewie.


Uczestnicy mają możliwość artystycznej wypowiedzi na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu - o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu). Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie; 83-031 Łęgowo; Cieplewo, ul. Długa 20A,

z dopiskiem:

"Kolorowy świat, malowany świat 2014",

w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.

konkurs plastyczny
Na ubiegłoroczny konkurs nadesłano ok. 2 tys. prac.
Wstępnej selekcji prac dokonała instruktor Agnieszka Michalczyk.