Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

W świetlicy przy ulicy Lipowej w Roszkowie, 16 listopada 2017 r. o godzinie 18:00 odbędzie się wernisaż będący podsumowaniem projektu Ogniwa Roszkowa. Sam projekt, w który zaangażowano starszych, młodych oraz najmłodszych mieszkańców wsi, miał na celu zbudowanie właściwych relacji międzypokoleniowych i integracji lokalnej.

Pierwsza część projektu zakładała prezentacje nestorów – najstarszych mieszkańców wsi reprezentujących starsze pokolenia. Ich wystąpienia przygotowane dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, były okazją do snucia opowieści opisujących dawne dzieje Roszkowa. Głównymi ich punktami narracji były nawiązania do dawnej architektury budynków we wsi, porównanie starych obiektów mieszkalnych i gospodarczych, dróg, pól i ogrodów ze współcześnie realizowanymi.

W ramach drugiego etapu zadania zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży, w trakcie których ich uczestnicy malowali swoją wizję domostwa czy gospodarstwa. Korzystając z farb i innych narzędzi wypowiedzi plastycznej kreowali fragment lokalnego pejzażu – fragment swojego Roszkowa.

Elementem wieńczącym projekt będzie jutrzejszy wernisaż prac oraz wielkoformatowych wydruków starych fotografii eksponowanych naprzemiennie. Tak skonstruowany plastyczny łańcuch będzie symbolicznym zestawem ogniw historycznych i współczesnych, podkreślającym świadomość więzi mieszkańców Roszkowa. Dodatkowym elementem będzie księga pamiątkowa przedsięwzięcia w postaci graficznej wizualizacji mapy „Naszego Roszkowa”. Każdy z gości zostawi po sobie ślad - wpis lub zdjęcie. Wernisażowi będzie towarzyszył poczęstunek, sprzyjający rozmowom i wymianie spostrzeżeń.

logasyprojektnck