Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Młodzieżowa Rada Gminy Pruszcz Gdański spotkała się 24 listopada 2017 r. w OKSiBP. Powodem było szkolenie, które przeprowadził Mikołaj Jasiński - trener posiadający doświadczenie w działalności na rzecz młodych ludzi w zakresie samorządu terytorialnego i zajmujący się sprawami młodzieży zarówno na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim.

Zajęcia dotyczyły głównie kwestii praktycznych - jak powinna być zorganizowana rada, jaki powinien być podział zadań, jakie są jej prawa, jakie ma cele do wykonania i jak wprowadzać je w życie pod względem prawnym. I, co może najważniejsze, jak zintegrować środowisko rady i znaleźć swoją rolę w grupie.

mloda rada 02