Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

W ramach projektu programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, w marcu ośrodek kultury wraz z mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański rozmawiał o tym, jak samodzielnie inicjować działania kulturalne i kreować własne otoczenie. Podczas spotkań każdy uczestnik mógł wziąć udział w warsztatach badawczych.

Wnioski z twórczej pracy zostaną zaprezentowane na spotkaniu podsumowującym 26 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w OKSiBP w Cieplewie przy ul. Długiej 20a. Zapraszamy na nie wszystkich mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, KGW, grup nieformalnych, radnych, sołtysów oraz rad sołeckich z całej gminy.

W programie spotkania m.in.: prezentacja wyników diagnozy w zakresie analizy możliwości kulturotwórczych gminy Pruszcz Gdański, badania zapotrzebowania na wydarzenia kulturalne oraz odkrywania potencjału mieszkańców, a także dyskusja i prezentacja założeń oraz zasad Konkursu „Lokalnie Kulturalnie 2017”.

 ILCIEPLEWO1ILCIEPLEWO2ILCIEPLEWO3ILSTRASZYN1ILSTRASZYN2ILSTRASZYN3ILSTRASZYN4ILSTRASZYN9ILSTRASZYN11ILWIŚLINKA1ILWIŚLINKA2ILWIŚLINKA4

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017.

INICJATYWY LOKALNE a

INICJATYWY LOKALNE podb