Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

OKSiBP, zakończył pierwszy etap realizacji umowy na dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 r. Celem programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

OKSiBP zakończył już pierwszy etap zadania, które polegało na diagnozie potrzeb kulturalnych mieszkańców i ogłoszeniu Konkursu Inicjatyw Lokalnych w Gminie Pruszcz Gdański. Spośród 11 wniosków zgłoszonych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne, jury wyłoniło pięć inicjatyw:

• „Kulturalna Radunia – od tradycji do cyfryzacji” (101 pkt)
• „Ogniwa Roszkowa” (9 pkt)
• „Zapis socjologiczno-historyczny mieszkańców gminy Pruszcz Gdański w xxi wieku” (82 pkt)
• „Z dołu do góry i tak w kółko, bo łączymy się w gminie kulturalnie, czyli Desant na kulturę” (82 pkt)
• „Kultura pod żurawiem” (81 pkt)

Wybrane projekty (wartość dofinansowania łącznie 22 tys. zł) zakładają m.in.:
- realizację warsztatów z tradycyjnych dziedzin sztuki: malowanie na szkle, tworzenie kwiatów z bibuły, warsztaty decoupage'u, warsztaty teatralne, zajęcia komputerowe dla seniorów; zapoznanie mieszkańców z lokalną historią i dawnymi obyczajami; wielkoformatowej wystawy starych fotografii; realizację filmu dokumentalnego w ośmiu trzyminutowych odcinkach zwieńczoną premierowym pokazem w sali kinowej OKSiPB; przeprowadzenie krótkich szkoleń wodniackich oraz gier i zabaw marynistycznych, zorganizowanie spływu „Szlakiem wodnym Raduni” oraz gawęd żeglarskich i pikniku rodzinnego.

W skład komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięskie wnioski, weszły: Romana Kowalewicz (przewodnicząca), Katarzyna Bednarek i Dorota Nawój.

Teraz czekamy na uruchomienie przez NCK kolejnego etapu programu i możliwość realizacji wybranych inicjatyw.