Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

OKSiBP jest beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W ramach programu przeprowadzimy analizę możliwości kulturotwórczych mieszkańców gminy wiejskiej Pruszcz Gdański. Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkania przy kawie.

Spotkania dla dorosłych mieszkańców, aktywnych przedstawicieli inicjatyw lokalnych oraz seniorów odbędą się w sobotę, 18 marca 2017 r.: o godz. 10:00 w Mediatece w Straszynie, ul. Dworcowa 6a i o godz. 13:00 w świetlicy w Wiślince, ul. Sportowa 10a.

Na spotkanie dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, sołtysów, rad sołeckich zapraszamy 20 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w OKSiBP Cieplewo, ul. Długa 20a.

Więcej informacji pod nr. telefonu: 728 415 566.

INICJATYWY LOKALNE a

INICJATYWY LOKALNE podb