Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański zaprasza młodzież w wieku 12-16 lat do udziału w bezpłatnych warsztatach dziennikarskich ph.: „Pracownia Reportażu Trzech Krajobrazów”.


- Zajęcia poświęcone zastosowaniu nowoczesnych technologii w dziennikarstwie będą odbywać się w okresie od września do października 2014 roku. W zakresie dziennikarskim warsztaty będą polegać m.in. na przygotowywaniu oraz przeprowadzaniu wywiadów i nagrań dotyczących lokalnych walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych - wyjaśnia Grzegorz Antoni Cwaliński, dyr. OKSiBP Cieplewo. Ta część zajęć będzie prowadzona przez trenerkę – doświadczoną dziennikarkę radiową. Uzupełnienie stanowić będzie obróbka wykonanych wywiadów, nadzorowana przez technika dźwięku (asystent trenera). Efektem będzie stworzenie strony internetowej oraz publikacja folderu promujących lokalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD „Trzy Krajobrazy”. Folder i strona internetowa zostaną zrealizowane w oparciu o materiały zarejestrowane w ramach warsztatów.  

Warsztaty odbędą się w: Cieplewie, Lędowie, Mokrym Dworze, Jagatowie, Straszynie, Rokitnicy,  Żuławie i Różynach (gm. Pszczółki). W każdej miejscowości odbędą się dwa spotkania, po trzy godziny każde - łącznie po sześć godzin. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy poznają nowoczesne technologie stosowane w dziennikarstwie i pod okiem instruktora będą próbować swoich sił w zakresie gromadzenia materiałów dziennikarskich i obsługi sprzętu. Pomiędzy kolejnymi spotkaniami z instruktorem, młodzieży zostaną udostępnione dyktafony. Urządzenia posłużą uczestnikom warsztatów do rejestracji nagrań w domu, szkole, na podwórku etc. Podczas kolejnego spotkania, młodzież wspólnie i z pomocą fachowców będzie obrabiać zgromadzone informacje oraz materiały dźwiękowe.

Nabór uczestników ma charakter otwarty. Liczba miejsc jest ograniczona -  10 osób w każdej miejscowości. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy będą musieli dostarczyć zgody i upoważnienia podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych (zał. KARTA UCZESTNICTWA).

Powstałe materiały dziennikarskie zostaną wykorzystane do stworzenia strony internetowej i folderu promocyjnego, które będą reklamowały pod kątem turystycznym lokalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe z perspektywy młodych ludzi.

Zapisy pod nr tel. 58 682 85 78 wew. 1 lub 2 albo bezpośrednio u opiekunek w świetlicach.


HARMONOGRAM WARSZTATÓW

Rokitnica
3 września (środa) w godz. 16-19
5 września (piątek) w godz. 16-19
Jagatowo
9 września (wtorek) w godz. 16-19
11 września (czwartek) w godz. 16-19
Żuława
23 września (wtorek) w godz. 16-19
25 września (czwartek) w godz. 16-19
Cieplewo
29 września (poniedziałek) w godz. 16-19
1 października (czwartek) w godz. 16-19
Różyny
2 października (czwartek) w godz. 16-19
4 października (sobota) w godz. 10-13
Mokry Dwór
4 października (sobota) w godz. 14-17
6 października (poniedziałek) w godz. 16-19
Lędowo
7 października (wtorek) w godz. 16-19
9 października (czwartek) w godz. 16-19
Straszyn
10 października (piątek) w godz. 16-19
13 października (poniedziałek) w godz. 16-19

Do pobrania:
Karta uczestnictwa WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Karta uczestnictwa WARSZTATY DZIENNIKARSKIE  (doc)DOCRJ