Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Wkrótce przystąpimy do realizacji dwóch kolejnych operacji, na które nasza placówka otrzyma unijne dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jedna z umów podpisanych pomiędzy OKSiR Cieplewo a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, dotyczy organizacji Dnia Otwartego Centrum Rekreacji  w Juszkowie i doposażenia tamtejszej bazy wodniackiej w nowy sprzęt pływający. Druga umowa obejmuje realizację festynu Na Zdrowie Seniora – imprezy promującej aktywny tryb życia wśród seniorów z gminy Pruszcz Gdański. Finansowe wsparcie, jakie placówka ma otrzymać na sfinalizowanie tych dwóch przedsięwzięć z zakresu tzw. małych projektów, to ponad 50 tys. zł.
Obie inicjatywy zostały wcześniej wysoko ocenione w konkursie tematycznym na organizację innowacyjnych wydarzeń prozdrowotnych na obszarze LGD "Trzy Krajobrazy".
Więcej informacji na temat artystycznych i prospołecznych projektów podejmowanych przez OKSiR Cieplewo w zakładce: OKSIR / PROJEKTY