Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Dziękujemy za tak liczne przybycie na niedzielne przesłuchanie do najnowszej produkcji teatralnej OKSiBP, zatytułowanej „Mity ? Greckie”. Niestety, wszyscy nie mogą wziąć udziału w sztuce. Podajemy listę osób, które wyłonione zostały w drodze castingu

(numery zgodne z numeracją formularzy zgłoszeniowych):
2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 23, 28, 32, 35.

Zaznaczamy, iż do obsady spektaklu potrzebnych jest dziesięcioro aktorów. Wybrane osoby prosimy o przybycie na spotkanie organizacyjne z reżyser Ewą Dziedzic i dyrektorem OKSiBP. Odbędzie się ono w środę, 10 lutego 2016 r., o godzinie 19:00 w sali kinowo-teatralnej. Osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą przyjść z rodzicem. Zapraszamy.

(Dane osobowe zawarte w aplikacjach będą przetwarzane przez OKSiBP w celu przeprowadzenia procedury naboru. Osoby ubiegające się o angaż mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Formularz kandydata wybranego w naborze w Ośrodku zostanie dołączony do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w dziale kadr Ośrodka przez okres 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po upływie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone).