baner - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański znalazł się w gronie 200 instytucji z całego kraju - beneficjentów programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Nasz projekt Kultura XXI wieku - tworzymy ją razem! w konkursie grantowym Narodowego Centrum Kultury zajął 14 pozycję na liście laureatów i uzyskał dofinansowanie w wysokości 170 tys. 100 zł.

Wiosenny nabór do programu zgromadził w sumie 1221 wniosków, z czego 1019 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców. Do domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi łącznie 26 430 500 złotych. Środki te będą przeznaczone na wzmocnienie kompetencji i umiejętności związanych z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.

Inauguracyjne spotkanie organizatorów i laureatów zorganizowano on-line.

- Cieszymy się, że jesteście światełkiem dla reszty domów kultury - witał uczestników Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury - operatora programu.

Podczas pierwszego spotkania laureaci poznali przedstawicieli NCK zaangażowanych we wdrażanie programu i szczegółowe zasady jego realizacji.

Dzięki udziałowi w Konwersji Cyfrowej Domów Kultury, OKSiBP wzbogaci się m.in. o pakiet szkoleń dla pracowników i wolontariuszy, profesjonalny serwer cyfrowy, zestaw do realizacji spotkań online oraz nowoczesną platformę do zdalnej edukacji artystycznej.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Pozwoli samorządowym instytucjom kultury wzmocnić kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności.

Fot. Grzegorz Cwaliński (OKSiBP)

Na zdjęciu monitor komputera z wizerunkiem Michała Rydzewskiego, z-cy dyr. NCK, w trakcie spotkania on-line.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Grafika programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury z logotypami

Grafka: materiały ze strony https://www.nck.pl/