Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

zapros nas do siebie

 

OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański w 2016 roku uczestniczył w programie Kadra Kultury realizowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury. Dzięki temu, na przełomie sierpnia i września pracownicy placówki, zaproszeni do współpracy przedstawiciele innych instytucji kultury oraz zainteresowani pedagodzy i animatorzy uczestniczyli w pakiecie atrakcyjnych szkoleń. Wykłady, panele i warsztaty poprowadzili doświadczeni profesjonaliści z różnych dziedzin, specjaliści z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz liderzy z zakresu animacji artystycznej. Rekrutacja placówek do projektu „Zaproś nas do siebie!” została przeprowadzona w drodze konkursu, a nasz ośrodek znalazł się w gronie zaledwie dziewięciu laureatów z całej Polski.

Magdalena Popłońska-Kowalska (pedagożka pracy socjalnej oraz absolwentka licznych studiów podyplomowych z zakresu superwizji, pedagogiki i psychologii społecznej, trenerka, superwizorka i ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie) szkoliła nas w zakresie tworzenia lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju kultury.

Maciej Żybula (trener w zakresie social media, na co dzień pracownik w agencji interaktywnej Social Art) poprowadził warsztaty pod hasłem: „Wykorzystanie nowych mediów w promocji kultury”.

Andrzej Smoliński (doradca, trener, praktyk, absolwent Szkoły Trenerów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Akademii Zarządzania) dzielił się wiedzą i doświadczeniem z zakresu pozyskiwania funduszy, czyli sponsoringu.

Szkolenia były skierowane do działających lokalnie pracowników instytucji i wydziałów kultury jednostek samorządu terytorialnego, członków organizacji pozarządowych i osób prywatnych, grup zrzeszonych formalnie lub nieformalnie, propagujących i zajmujących się szeroko rozumianą kulturą.

SZKOLENIA zapros

Projekt „Zaproś nas do siebie!” Narodowego Centrum Kultury zrealizowano przy współpracy trzech programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury:

DOM KULTURY KADRA KULTURYPLATFORMA KULTURY LOGO