Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Począwszy od 13 kwietnia rozpoczynamy naukę żeglarstwa w stanicy w Wiślince w ramach projektu pn. „Gmina Pruszcz Gdański pod Żaglami", realizowanego wspólnie z Pomorskim Związkiem Żeglarskim z siedzibą w Gdyni.

WIŚLINKANa dzieci, młodzież oraz dorosłych czekają oferty szkoleń, kursów, półkolonii oraz rejsy morskie i po Pętli Żuławskiej. W pierwszym i drugim tygodniu odbędą się zajęcia poznawcze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z żuławskiej części naszej gminy, w ramach zajęć lekcyjnych. Podobną ofertę proponujemy uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z Łęgowa, Borkowa, Rotmanki, Straszyna i Wojanowa pod koniec kwietnia 2015 r.

Natomiast w sobotę, 18 kwietnia w stanicy w Wiślince odbędą się spotkania dla wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem umiejętności żeglarskich (harmonogram poniżej). Dotyczy to nauki żeglowania na OPTYMISTACH i „PUCKACH", możliwości zdobycia patentów sternika jachtowego oraz motorowodniaka. Na zajęcia prowadzone na gminnej przystani zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy, jak i z innych okolicznych miejscowości. W wakacje zaś planujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 7– 17 lat, rejsy po Pętli Żuławskiej oraz rejsy morskie dla tych, którzy uzyskają patent sternika jachtowego.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Przed każdymi zajęciami, przed zejściem na wodę, 10-cio osobowe grupy lub 5-cio osobowe załogi odbędą wstępny instruktaż z zakresu bezpieczeństwa przebywania na przystani i na wodzie, obsługi jachtu, bezpiecznego poruszania się po pokładzie i w kokpicie oraz zachowania podczas żeglugi. Otrzymują informację o akwenie, topografii brzegu, lokalizacji charakterystycznych punktów linii brzegowej i w głębi lądu.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Podczas zajęć w godzinach lekcyjnych uczestnicy poznają podstawowe komendy, polecenia i sposób reagowania na nie. W trakcie żeglowania przewidziana jest: praktyczna obsługa stanowisk manewrowych, uruchamianie i odstawianie silnika (na jachcie motorowym), stawianie i opuszczanie żagli (na jachcie żaglowym), sterowanie na punkt i na wiatr, wykonywanie zwrotów.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
OKSiBP - Marek Gotartowski, tel. 694 350 743 w godz. 8:00 – 16:00 lub e-mail: mg@pruszczgdanski.pl

ZAPISY I DODATKOWE INFORMACJE:
POZŻ – Leopold Naskręt nr. tel. 503 008 271, e-mail: leopold.naskret@pozz.org.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ W SOBOTĘ, 18 KWIETNIA 2015:
DZIECI ZAPRASZAMY TYLKO Z RODZICAMI!

  • 9:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania na łodziach klasy OPTYMIST i „PUCK" (kontynuacja zajęć z 2014 r.) dla dzieci i młodzieży w wieku od 6–17 lat (z terenu gminy Pruszcz Gdański).
  • 10:00 – spotkanie dotyczące szkolenia w szkółce żeglarskiej w klasie OPTYMIST dla dzieci w wieku 6–12 lat z terenu gminy Pruszcz Gdański (kontynuacja z 2014 r.).
  • 11:00 – spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego - dotyczy młodzieży, która ukończyła 14 lat (z terenu gminy Pruszcz Gdański) i dorosłych.
  • 12:00 - spotkanie dotyczące nauki żeglowania oraz przygotowania do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz patent sternika motorowodnego - dotyczy młodzieży od 14 roku życia (spoza gminy) i dorosłych.
  • 13:00 - spotkanie dotyczące półkolonii żeglarskich zaplanowanych w wakacje dla dzieci 7–17 lat.
  • 14:00 - spotkanie organizacyjne dotyczące rejsu morskiego dla młodzieży powyżej 14 roku życia i dorosłych (dla osób z patentem żeglarza jachtowego).

Cieplewo, 09.04.2015 r.

 

Do pobrania:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ W STANICY W WIŚLINCE W SEZONIE 2015