Strona Główna - Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański

Zapraszamy 6 kwietnia 2019 do udziału w kolejnej edycji Małego Wielkiego Biegu - Ultramaratonu Straszyn 2019. Dystans Wielkiego Biegu (WB Ultra) to ok. 68 km. Start o godz. 6:00. Długość Małego Biegu (MB), czyli biegu z zadaniami sprawnościowymi, wyniesie ok. 13,5 km, a zawodnicy wyruszą na trasę o godz. 11:00.

Wybór dystansu dokonany jest w trakcie zapisów i może zostać zmieniony nie później niż dwa tygodnie przed startem. Trasa WB Ultra wiedzie przez malownicze tereny leśne gmin: Pruszcz Gdański, Kolbudy i Przywidz. Dystans MB został wytyczony przez równie urokliwe tereny lasów w gminach Pruszcz Gdański i Kolbudy. Częściowo trasy poprowadzone są drogami asfaltowymi. W niektórych miejscach trudność podnosi mocno pofałdowana rzeźba terenu. Same trasy będą oznaczone pionowo za pomocą taśm i poziomo - farbą. Dodatkowo w MB (niektóre fragmenty trasy mogą ulec zmianie), oprócz pokonania wyznaczonej odległości, zawodnicy będą mieli do wykonania liczne zadania inspirowane jednym z najtrudniejszych elementów szkolenia kandydatów do elitarnej jednostki morskiej SEAL. W specjalnie przygotowanych punktach będą na nich czekać instruktorzy, którzy przygotują dla biegaczy zadania takie jak: pompki, przysiady czy burpees. Dokładne mapy, profile oraz opisy tras będą dostępne na stronie internetowej zawodów.

W zawodach mogą startować osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 18 lat - w WB Ultra oraz 16 lat - w MB (po dostarczeniu pisemnej zgody opiekuna prawnego). Limit uczestników WB Ultra to 200 osób, a MB - 250 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych. Przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z REGULAMINEM BIEGU, akceptuje go, i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Biuro zawodów w dniu imprezy (a także szatnie oraz depozyt) będą usytuowane w Szkole Podstawowej w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 48. Depozyty będą przyjmowane i wydawane na podstawie numeru startowego. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada. W czwartek, 4 kwietnia 2019 r., w godz.18:00-20:00 oraz w piątek, 5 kwietnia, w godz. 16:00-18:00. Biuro zawodów będzie funkcjonować w Mediatece w Straszynie przy ul. Dworcowej 6A. W tych godzinach będzie można odbierać pakiety startowe.

Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość korzystania z przebieralni. Zawodników obowiązuje limit czasu na obu dystansach. W WB – 11 godzin. Dodatkowy limit czasu (5 godzin) obowiązuje w punkcie w Kolbudach. Na ukończenie MB biegacze będą mieli 2,5 godziny. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie końcowym lub dodatkowym zobowiązani są do opuszczenia trasy, zdjęcia numeru startowego oraz zwrotu transpondera pomiarowego(chipa) do punktu zwrotu na mecie lub do biura zawodów.

Punkty odżywcze na trasie WB będą rozmieszczone w Kolbudach i Żuławce. Na mecie w Straszynie na każdego zawodnika będzie czekać ciepły poczęstunek.

W trakcie trwania zawodów zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach oraz transpondery pomiarowe (chipy) wsznurowane w buty. Ich brak grozi dyskwalifikacją. Ponadto każdy musi mieć przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które może być skontrolowane na trasie. Brak jakiejkolwiek rzeczy z obowiązkowego wyposażenia będzie skutkować karą czasową (10 minut za brak każdej z wymienionych przez organizatora rzeczy). Na dystansie WB Ultra zestaw obejmuje: numer startowy, chip, naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem do organizatora, dowód osobisty, folia NRC i bukłak (bidon) z płynami regeneracyjnymi o objętości minimum 1 litra. Na dystansie MB: numer startowy, chip, naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem organizatora. 

ZAPISY, OPŁATY
Zapisy do biegu odbywają się za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl do 1 kwietnia 2019 r. lub osobiście (do 5 kwietnia) w biurze zawodów - tylko w razie wolnego limitu zgłoszeń. Opłatę startową należy uiścić poprzez system online Dotpay na stronie www.elektronicznezapisy.pl Opłata startowa dla uczestników WB wynosi: 70 zł (regulowana do 1 kwietnia poprzez stronę internetową), 80 zł (wpłata od 2 kwietnia w biurze zawodów). Dla uczestników MB opłata wynosi 30 zł na konto (do 1 kwietnia), natomiast po tym terminie: 40 zł (w biurze zawodów). W razie rezygnacji z uczestnictwa w biegach nie ma możliwości zwrotu wpłaconej kwoty. Do 2 kwietnia jest możliwe przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika. Osoby, które do 2 kwietnia nie uregulują płatności, zostaną usunięte z listy startowej. W ramach wpisowego organizator zapewnia: elektroniczny pomiar czasu, numer startowy, torbę/plecak wraz z kominem, agrafki, pamiątkowy medal, napoje i lekkie posiłki na trasie (w punktach regeneracyjnych) i na mecie. Za miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn organizator przewiduje nagrody finansowe oraz rzeczowe. 

Zgłoszenia/zapisy są możliwe tylko na stronie: www.elektronicznezapisy.pl  
Więcej informacji i mapy tras obu biegów można zaleźć na stronie: www.facebook.com/malywielkibieg  

Na całej trasie biegów należy stosować się do zasad ochrony przyrody. Zabrania się zaśmiecania terenu, zbaczania z trasy biegów i zakłócenia ciszy. Zawodnicy nie przestrzegający tych zasad zostaną zdyskwalifikowani. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w biegu osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani.

KOORDYNATORZY BIEGU

Karol Lipski ( kl@pruszczgdanski.pl ; tel.: 728 415 561 )
Marek Wiergowski ( marek.wiergowski@gmail.com ; tel.: 783 391 499 )
Współorganizatorzy: Gmina Pruszcz Gdański, Sołectwo Straszyn, Straszyn Ultra Team i Straszyn Biega, Gmina Kolbudy.

WOLONTARIAT

Zapraszamy osoby chętne do współpracy przy obsłudze uczestników biegów w ramach wolontariatu. Aby do nas dołączyć należy wypełnić poniższą ankietę:
https://docs.google.com...