Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Spektakl przygotowany na podstawie najbardziej znanej krakowskiej legendy. Poprzez współudział i wspólną zabawę dzieci poznają znaczenie uczciwości i szacunku. Przedstawienie podkreśla ważną rolę przyjaźni, wskazuje dzieciom potrzebę kierowania się w życiu codziennym zasadami etyki.

Smocza legenda 2