I. STATUS PRAWNY

• Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
• Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzani pracowników instytucji kultury
• Uchwała nr XLIV/19/2014 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie i utworzenia Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański 

• Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego
• Akty wewnętrzne określające szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka - więcej w zakładce ZARZĄDZENIA

              Do pobrania:
              STATUT
              REGULAMIN ORGANIZACYJNY       ZMIANA 02.01.2015

           II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
              Do pobrania:

              SCHEMAT ORGANIZACYJNY

           III. BUDŻET

Budżet Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2015 wynosi: 1 890 000,00 zł

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ              NA ROK 2015