Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu plastycznego pod hasłem „Kolorowy świat, malowany świat".

Czekamy na artystyczne wizje młodych twórców na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem. Konkursowe prace mogą być zarówno opisem przyrody, jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu - o wszystkim, o czym warto opowiedzieć.

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów oraz uczestników pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć plastycznych. Wszystkie prace (format A4, A3 lub 70 x 50 cm, technika dowolna) muszą być opisane na odwrocie (należy podać imię i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu).

Do prac należy dołączyć KARTĘ ZGŁOSZENIA, stanowiącą załącznik do REGULAMINU KONKURSU (oba dokumenty do pobrania poniżej). Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański; 83-031 Cieplewo, ul. Długa 20A,
z dopiskiem:
"KOLOROWY ŚWIAT, MALOWANY ŚWIAT 2016",
w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego). Dostarczone prace nie będą zwracane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu br.